top of page
choir 3.JPEG

Uniforme

Ne besojmë se uniforma e shkollës inkurajon vetë-disiplinën dhe kohezionin shoqëror. Prindërit, kujdestarët dhe nxënësit kërkohet të sigurojnë që të gjithë nxënësit të ndjekin kodin e veshjes së shkollës.

</s></s>

Klikoni në lidhjen më poshtë për Politikën Uniforme.

Të gjitha sendet e veshjeve duhet të shënohen me emrin e pronarit

Uniforma e shkollës mund të blihet në internet nga Mapac - ju lutemi përdorni lidhjen më poshtë.

bottom of page