top of page

South Hill kërkohet nga legjislacioni të publikojë informacione specifike në faqen tonë të internetit në lidhje me performancën dhe të dhënat financiare. Ju lutemi referojuni lidhjes më poshtë për informacionin e kërkuar:

</s></s>

No member of South Hill Primary School staff earns in excess of £100,000.

bottom of page