top of page
IMG_4977.JPG

For a detailed report on Pupil Premium Funding at South Hill, please click on the following links:

Informații Premium pentru elevi

Pupil Premium este o alocare de finanțare suplimentară care este acordată școlilor pentru a sprijini grupuri specifice de copii care ar putea fi vulnerabili la atingerea insuficientă. La nivel național, aceștia includ elevi care au sau au avut anterior dreptul la mese școlare gratuite (FSM), cei care sunt îngrijiți de autoritatea locală și copiii personalului de serviciu armat.

(...)

Școlile sunt libere să decidă cum să utilizeze această alocare, luând în considerare modul cel mai bun de a sprijini elevii individuali cu dispoziții suplimentare.

(...)

Toate școlile sunt acum obligate să raporteze cu privire la suma de finanțare primită pentru elevi primită și modul în care sunt utilizate aceste finanțări, precum și impactul acestei finanțări asupra progresului elevilor.

(...)

Pentru un raport detaliat privind finanțarea minimă a elevilor la South Hill, faceți clic pe următorul link:

Numărul elevilor care primesc grantul pentru elevi în cadrul fiecărei cohorte este foarte mic. Unii copii se confruntă cu bariere suplimentare în calea învățării care le afectează progresul general. Personalul vizează și personalizează cu precizie sprijinul oferit și rafinează în mod constant intervențiile. Fiecare copil și familie completează un chestionar pentru a se asigura că sprijinul oferit este orientat către nevoile lor specifice.

Pentru mai multe informații despre Pupil Premium, vă rugăm să vizitați:

https://www.gov.uk/pupil-premium-information-for-schools-and-alternative-provision-settings

Pupil Premium este o sursă importantă de finanțare suplimentară pentru școală. Dacă considerați că copilul dumneavoastră ar putea avea dreptul la mese gratuite la școală, vă rugăm să contactați biroul școlii, astfel încât să vă putem sfătui cum să aplicați.

Pupil Premium is an important source of extra funding for the school.  If you feel that your child may be entitled to free school meals, please apply by following the link below:

Free School Meals

ukuleles.jpeg
IMG_4967.JPG

Please look at all the things we do to support all of our pupils at South Hill School.

Emotional Wellbeing and Mental Health Strategy

bottom of page