top of page

Математика

В началното училище South Hill ние се стремим да предоставим широка и ангажираща учебна програма по математика, подкрепена от използването на конкретни, графични и абстрактни подходи (CPA) за изграждане и вграждане на обучение. Нашите обучаеми са изправени пред задачи, които развиват и задълбочават концептуалното им разбиране по математика, както и насърчаване на плавността и овладяването на темите, които обхващаме.

U

Налични са множество ресурси в класните стаи, за да подпомогнат и насърчат децата да учат на малки, управляеми стъпки с ключовите точки на разбиране в основата на тяхното обучение. Всеки клас има своя „Работна стена“, в която текущото обучение се показва като инструмент за насоки и подкрепа. Работата на децата е показана тук като напомняне за постигнатото. Предварителното обучение може също да бъде показано за насърчаване на добра дискусия и вграждане на нови идеи.

wrens8.JPG
freddie maths.jpg

Long Term Plans

download.png
eyfs maths.jpg

Use the buttons below to see what each year learns in Maths lessons.

Pupil Voice

'If you're stuck there's always something to help you work it out' - Niamh Year 6

 

'I love it when division goes into decimals' - Rahul Year 6

 

'It's exciting learning new methods in maths' - Merryn Year 5

bottom of page