top of page

Година 4

Добре дошли в година 4!


Фантастично е да се види, че децата са добре уредени след толкова дълго отсъствие. Предстои цяла година вълнуващо обучение.

U

Ще научим за римляните и ще посетим музея на Verulamium в Сейнт Олбанс. Нашата творческа учебна програма ще включва изработването на собствени римски саксии и мозайки през есенния период. Децата ще изследват електричеството и ще се научат как да изграждат прости електрически вериги и как да правят научни наблюдения.

U

Кленът се преподава от г-жа Farmery и г-жа Sisulu, а децата се издържат от г-жа Nash. Холи се обучава от г-жа Томса, а децата се издържат от г-жа Конрой.

U

Връзките на тази страница ще ви дадат информация за това, което ще правим този термин.

Г-жа Farmery, г-жа Sisulu и г-жа Tomsa

U

bottom of page