top of page

Законодателството изисква от South Hill да публикува конкретна информация на нашия уебсайт във връзка с резултатите и финансовите данни. Моля, вижте връзката по-долу за необходимата информация:

U

No member of South Hill Primary School staff earns in excess of £100,000.

bottom of page