top of page

Sports Premium

Всяка година училището получава субсидия Sports Premium за подобряване на физическото възпитание за нашите ученици.

U

Моля, използвайте връзките по-долу, за да видите информация за това как използваме това финансиране.

IMG_4929.JPG
bottom of page