top of page
001.jpg
Дислексия

Аутизъм

Линия за съвети

U

Родителите / полагащите грижи могат да се свържат с нова линия за съвети за аутизъм във вторник и сряда, от 13:30 до 16:00 часа (само за срок)

U

01442 453920

Healthy Young Minds е полезен уебсайт, който подкрепя децата и семействата по отношение на психичното здраве. Кликнете върху логото по-долу:

bottom of page