top of page

В South Hill Primary School ние популяризираме политика на отворени врати; моля не се колебайте да говорите с класния ръководител на детето си или с член на старшия ръководен екип.

bottom of page