top of page
South Hill krenohet me sigurimin e një game të gjerë aktivitetesh shtesë pasurore kurrikulare. Për më shumë informacion në lidhje me klubet që zhvillohen në këtë term, ju lutemi shikoni informacionin në faqet vijuese. Nëse mendoni se mund të shtoni në ato që ne ofrojmë, ju lutemi kontaktoni zyrën e shkollës.
Trumpet_PNG_Clipart.png
Basketball Net
musical notes.jpg
drama masks.png
bottom of page