top of page

Letrat e dërguara nga shkolla do të jenë në dispozicion për ju për të parë këtu

Nëse nuk jeni në gjendje të përdorni letra ose ndonjë korrespondencë nga faqja e internetit e shkollës, ju lutemi kontaktoni zyrën e shkollës në mënyrë që të rregullojmë që t'ju ofrojmë informacionin në një formë më të përshtatshme.

bottom of page